Matlamat

MATLAMAT, OBJEKTIF DAN STRATEGI PROGRAM PIPK SMKDHTK

a.    MATLAMAT PROGRAM

•    Mendidik murid menjadi insan yang boleh berdikari dalam menguruskan kehidupan seharian
•    Mendidik murid agar mampu menguruskan kehidupan seharian
•    Menerapkan nilai-nilai murni
•    Menyediakan kelas yang bersesuaian dengan keperluan murid pendidikan khas
•    Menyediakan kemahiran perkebunan, masakan, jahitan dan dobi untuk program transisi kerjaya

b.    OBJEKTIF PROGRAM

•    Mendidik murid mencapai kemahiran mengikut kurikulum
•    Mendidik murid agar mampu menguruskan kehidupan seharian
•    Menerapkan nilai-nilai murni secara formal atau tidak formal
•    Menyediakan 4 buah kelas yang bersesuaian dengan keperluan murid berkeperluan khas
•    Menerapkan kemahiran pertanian, masakan, ternakan dan dobi untuk program transisi kerjaya mengikut tahap kemampuan pelajar.

c.    STRATEGI PROGRAM

•    Berusaha mempertingkatkan pencapaian setiap individu dalam setiap kemahiran yang dipelajari
•    Berterusan mendidik murid secara amali yang berkaitan dengan pengurusan diri dan kehidupan seharian
•    Memberi segala tugasan kepada setiap murid mengikut kemampuan masing-masing
•    Mengadakan beberapa program yang melibatkan murid berkeperluan khas dan senantiasa menerapkan nilai-nalai murni secara formal atau tidak formal.