Objektif, Visi dan Misi

OBJEKTIF, VISI DAN MISI PENDIDIKAN KHAS

a.    Objektif Pendidikan Khas
•    Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas
•    Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas
•    Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
•    Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
•    Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas


b.    Visi Pendidikan Khas
Menyediakan perkhidmatan yang bekualiti kepada murid-murid dengan berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara.


c.    Misi Pendidikan Khas
Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.