Objektif, Visi dan Misi

OBJEKTIF, VISI DAN MISI PENDIDIKAN KHAS
OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS
 •    Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan  keperluan khas
 •    Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan  keperluan khas
 •    Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 •    Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukup dan  terkini
 •    Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas

VISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkhidmatan yang bekualiti kepada murid-murid dengan berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara.MISI PENDIDIKAN KHAS


Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.