Piagam

PIAGAM  PELANGGAN DAN MOTTO KELAS PENDIDIKAN KHAS

a.    Piagam Pelanggan Kelas Pendidikan Khas SMK DATO’ HJ. TALIB KARIM.


Kami berikrar akan terus berusaha secara berterusan:
i.    Menerima setiap murid berkeperluan khas yang telah memenuhi syarat dengan seadanya.
ii.    Melatih murid berkeperluan khas mengikut kemahiran yang dirancang selaras dengan falsafah pendidikan khas.
iii.    Sentiasa mengutamakan pelanggan dan tidak mementingkan diri.
iv.    Berbudaya penyayang dan prihatin setiap masa.


b.    Motto  dan Logo